Od 1. siječnja 2024: Novi porezi koje određuje Općina Malinska-Dubašnica

Od 1. siječnja 2024: Novi porezi koje određuje Općina Malinska-Dubašnica

Izmjene poreznih zakona na razini Republike Hrvatske tijekom 2022. i 2023. godine dovele su i do izmjena poreza koje određuje Općina Malinska-Dubašnica. To su sljedeći
zakoni:

1) Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16, 101/17, 114/22, 114/23)

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima (NN 114/23) ukinut je prirez porezu na dohodak, a određen je najniži i najviši iznos po kojem se plaća porez na kuće za
odmor, te se on sada može odrediti u rasponu od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je iznosio 0,66 do 1,99 eura/m2). Nadalje,
bitno je napomenuti kako je sada Zakonom izričito propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te
organiziranja kampova, prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak, nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor koji se plaća po osnovi vlasništva kuće za odmor, o čemu
su dosad postojala različita mišljenja.

Do 31. prosinca 2023. godine visina poreza na kuće za odmor u Općini Malinska-Dubašnica bila je utvrđena:

■ 1,99 eura po četvornom metru korisne površine kuće, koja se nalazi unutar područja naselja Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Zidarići, Turčići, Vantačići, Porat i Sveti Vid-Miholjice
■ 1,40 eura po četvornom metru korisne površine kuće, koja se nalazi u ostalim područjima Općine Malinska-Dubašnica.

 

Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici Općinskog vijeća 14. prosinca 2023. godine, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima (Službene novine Primorsko-goranske županije 50/23), kojom se utvrđuje visina poreza na kuće za odmor od:

■ 3,50 eura po četvornom metru korisne površine kuće, koja se nalazi unutar područja naselja Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Zidarići, Turčići, Vantačići, Porat
■ 2,50 eura po četvornom metru korisne površine kuće, koja se nalazi unutar ostalih područja naselja Općine Malinska-Dubašnica.

 

2) Zakon o porezu na dohodak  (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23)

Odredbom članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno donijeti odluku kojom će propisati visine
paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, koje ne mogu biti manje od 19,91 eura, niti više od 199,08 eura.

Do 31. prosinca 2023. godine navedeno je po krevetu bilo utvrđeno u iznosu od:

■ 39,82 eura u naseljima Malinska, Vantačići, UPU Rova
■ 33,84 eura u naseljima Bogovići, Porat, Sveti Vid
■ 26,54 eura u naseljima Kremenići, Maršići, Milčetići, Milovčići, Sveti Anton, Žgombići
■ 19,91 euro za ostala naselja.

Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici Općinskog vijeća 14. prosinca 2023. godine, donijelo je Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu (Službene novine Primorsko-goranske županije 50/23), kojom se utvrđuje visina paušalnog poreza po krevetu kako slijedi:

■ za naselja Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Turčići, Zidarići, Porat, Vantačići u iznosu od 50,00 eura
■ za ostala naselja 35,00 eura.

 

Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu, odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, utvrđuje se, kako slijedi:

■ za naselja Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Turčići, Zidarići, Porat, Vantačići u iznosu od 60,00 eura
■ za ostala naselja 40,00 eura.

 

U skladu s odredbom članka 13. Zakona o porezu na dohodak, propisano je da se godišnjim dohotkom smatra ukupan dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, te drugi dohodak koji se ne smatra konačnim koji porezni obveznik ostvari u poreznom razdoblju i koji se obračunava na temelju godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. Do 31. prosinca 2023. godine godišnji porez na dohodak plaćao se po stopi od 20 % na poreznu osnovicu do visine 47.780,28 eura, te po stopi od 30 % na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 47.780,28 eura.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak promijenila se visina porezne osnovice na koju se plaća porez na dohodak tako da se godišnji porez na dohodak plaća po nižoj stopi na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura, te po višoj stopi na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura.

Također, izmjenama Zakona, dana je nadležnost predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave za određivanje visine poreznih stopa te se može propisati niža stopa u granicama
od 15 % do 22 %, a viša stopa u granicama od 25 % do 33 %, u skladu s člankom 19.a Zakona. Općina Malinska-Dubašnica nije donosila Odluku o promjenama poreznih stopa, što posljedično znači da je zadržala iste stope kao i do sada.

 

3) Zakon o turističkoj pristojbi (Narodne novine 52/19, 32/20, 42/20)

 

Od 1. siječnja 2024. godine na snagu je stupila nova Odluka o visini turističke pristojbe na području Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica. U skladu s odredbama Zakona o
turističkoj pristojbi, Županijska skupština Primorsko-goranske županije, uz prethodno mišljenje lokalne turističke zajednice, donijela je Odluku o visini turističke pristojbe za 2024. godinu
za Općinu Malinska-Dubašnica.

 

1. Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost:

 

■ Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost:
– za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna iznosi 1,8 eura po osobi i noćenju
– za ostalo razdoblje iznosi 1,00 euro po osobi i noćenju.
■ Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (kampovi i kamp-odredišta):
– za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna iznosi 1,8 eura po osobi i noćenju
– za ostalo razdoblje iznosi 1,00 euro po osobi i noćenju.

 

2. Visina godišnjega paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu:

 

■ Za smještaj u domaćinstvu iznosi 55,00 eura po krevetu.
■ Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 35,00 eura po krevetu.
■ Za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp-odmorište – robinzonski smještaj, iznosi 70,00 eura za svaku smještajnu jedinicu.
■ Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp-odmorište ili kamp-odmorište – robinzonski smještaj, iznosi 40,00 eura za svaku smještajnu jedinicu.

 

3. Visina godišnjega paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana i stana za odmor za sebe i članove uže obitelji:

 

■ za prvog člana iznosi 16,00 eura
■ za drugog člana iznosi 16,00 eura
■ za svakog sljedećeg člana iznosi 9,00 eura.

 

 

 

Neven Matuč 

pročelnik

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA