INTERREG projektima do zaštite baštine i stvaranja dodanih vrijednosti

INTERREG projektima do zaštite baštine i stvaranja dodanih vrijednosti

Široki spektar djelatnosti kojima se Komunalno društvo Dubašnica bavi, u koje od lipnja 2022. godine spada upravljanje Interpretacijskim centrom DUBoak, a od sredine veljače i novom trgovinom na prostoru Stare ribarnice, dovodi do velikog financijskog i organizacijskog opterećenja tvrtke. Upravljanje podrazumijeva i razvoj specifičnog brenda i komunikacije koja bi zajednici trebala donijeti dodanu vrijednost te pokrenuti uspavane ili zapostavljene, a potrebne djelatnosti i trendove. Na neki način, pokrenuti pozitivan spillover efekt. Iako su ovi procesi spori i skupi, s polaganim povratom uloženih sredstava, oni se ne mogu izbjeći. Pogotovo, ukoliko zaista želimo postići tranziciju naše Općine iz urbanistički eksploatirane destinacije s iznimno ograničenom i naglašenom sezonalnom ponudom, do destinacije temeljene na održivom cjelogodišnjem turizmu. Odnosno turizmu koji stvara potencijal za održivi ekonomski razvoj kroz, primjerice, poljoprivredu i obrtništvo, istodobno podržavajući očuvanje kulturne i prirodne baštine. Kao prijeko potrebnu pomoć na tom putu, Komunalno društvo Dubašnica je prepoznalo vrijednost međunarodne suradnje i EU fondova, a posebno INTERREG programe preko[1]granične suradnje.

 

Potkraj 2022. godine i tijekom 2023. godine prijavili smo se kao partneri na četiri INTERREG projekta od kojih su dva pozitivno ocijenjena i čija je provedba započela u 2024. godini. Već činjenica da smo pri prvom susretu s INTERREG projektima ostvarili prolaznost od 50 %, iznenađujuće je ohrabrujuća. Provedba projekata nije nimalo jednostavna i iziskivat će određene napore i kapacitete, ali mi ipak vjerujemo da će korist biti višestruka. SReST – ne samo zaštititi, nego i unaprijediti nematerijalnu kulturnu i prirodnu baštinu Prvi odobreni i ujedno prvi projekt na koji smo se prijavili je Socially Responsible Slow Food Tourism in the Danude Region (Društveno odgovorni Slow Food turizam u Dunavskoj regiji), ili skraćeno SReST. Cilj projekta (skraćeno iz opisa u prijavi) je… Ne samo zaštititi, nego i unaprijediti nematerijalnu kulturnu i prirodnu baštinu, prije svega agrobioraznolikost i vezanu lokalnu gastronomiju.

Agrobioraznolikost, gastronomija i vezane manifestacije tema su projekta SReST. (Snimio Borut BROZOVIĆ)

 

 

Ona je djelomično ugrožena i zbog neodrživog načina bavljenja turizmom. Gubitak baštine i agrobioraznolikosti može potencijalno značiti gubitak resursa za hranu i poljoprivredu. Ograničavajući naše mogućnosti prilagodbe budućim klimatskim promjenama i pojavi novih bolesti i/ili štetnika. Kako bi se suočili s ovim zajedničkim izazovom, projekt nudi rješenja kroz promicanje agrobiološke raznolikosti i valorizaciju prehrambene baštine na društveno odgovoran način. Samim tim, projekt bi trebao pomoći poboljšati lokalne poljoprivredne lance uz očuvanje prirodnih i lokalnih zajednica i kulture, ali i promicanje održivog turizma. SReST razvija zajednička rješenja za poboljšanje socioekonomskog razvoja i promicanje alternativnih modela i stvara konkurentni novi turistički proizvod –„slow food“, itinerare utemeljene na agrobioraznolikosti i prehrambenoj baštini… Ukupna vrijednost projekta je 1.540.470,00 eura. Dubašnici je namijenjeno 118.000,00 eura, od čega su 80 % bespovratna sredstva EU-a, a 20 % je sudjelovanje KD Dubašnica. Osim za plaće djelatnika, glavnina sredstava utrošit će se na mapiranje potencijala i potreba lokalne zajednice i njihovo umrežavanje. Tako će se kroz projekt formirati nove i/ili uređivati postojeće šetnice radi izravnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača i njihovih korisnika, te će se osmišljavati, razvijati i provoditi manifestacije koje pridonose valorizaciji, očuvanju i promociji lokalne gastronomske i poljoprivredne baštine, ali i kulturne i prirodne baštine u cijelosti. Očekivano trajanje projekta je od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2026. godine. Projekt obuhvaća Dunavsku regiju, odnosno zemlje Podunavlja. U projektu sudjeluju projektni partneri iz Hrvatske, Slovačke, Mađarske, Srbije, Crne Gore, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Iz Hrvatske, osim KD Dubašnica, u projektu sudjeluje i Poljoprivredna zadruga otoka Krka s kojom ćemo blisko surađivati u provedbi planiranih aktivnosti. FoREsiST – podržati biološku raznolikost i vrednovati usluge ekosustava Drugi odobreni projekt je Očuvanje i vrednovanje šumskih i poljoprivrednih ekosustava na prekograničnom području SLO – HRV, ili skraćeno FoREsiST.

 

Projekt (prema skraćenom opisu iz prijave) ima cilj… Poboljšati status očuvanosti staništa, podržati biološku raznolikost i vrednovati usluge ekosustava u programskom području. Posebno u odnosu na šume, poljoprivredna i slatkovodna staništa, koja su suočena s lošim stanjem očuvanosti zbog niza prijetnji. Promicanjem koordiniranog odgovora među dionicima iz različitih sektora i razina s obje strane granice, projekt ima cilj postići bolje povezana rješenja temeljena na prirodi. Rješenja koja mogu pridonijeti ublažavanju prijetnji i rješavanju zajedničkih teritorijalnih izazova, poput gubitka i fragmentacije staništa, invazivnih vrsta, bolesti, onečišćenja, urbanizacije, štetnog antropogenog utjecaja, turizma, klimatskih promjena, i drugo. Projekt će pridonijeti zaštiti prirode, što je prioritetno područje koje podržava program, te će po[1]držati ciljeve vezane uz biološku raznolikost. To može pomoći u pripremi novih i/ili poboljšanih aktivnosti za sprječavanje gubitka bioraznolikosti i usredotočiti se na komunikaciju i obrazovanje posjetitelja i stanovnika kako bi promijenili ponašanje i stavove prema prirodi i okolišu… U prvoj fazi projekta planiraju se provesti kompleksna istraživanja bioraznolikosti Dubašnice, povijesnog utjecaja Dubašljana na svoj okoliš i utjecaja okoliša na Dubašljane kao i utvrditi ugroze koje remete taj odnos. Istraživanja bi trebala pridonijeti boljem shvaćanju važnosti i kompleksnosti drmuna te važnosti utjecaja svih čimbenika koji su doveli do specifičnosti drmuna. Prije svega, tradicionalnog (održivog) gospodarenja šumama i tradicionalnog stočarstva. Nakon provedenih istraživanja i utvrđivanja „nultog stanja“, na odabranim će se površinama pristupiti zahvatima koji bi to stanje trebali unaprijediti i/ili sačuvati. Treća faza je predstavljanje rezultata i educiranje, odnosno uključivanje svih čimbenika koji to stanje narušavaju ili pomažu sačuvati. Tu je najvažnije uključiti djecu i najmlađe na kojima će ostati baštinjenje našeg kraja i kulture. U konačnici, aktivnosti projekta trebale bi dovesti do objavljivanja monografije na temu prirodnih bogatstava i posebnosti našeg dijela otoka Krka. Možda još važnije, kandidiranja drmuna, našeg lokalnog, vrlo specifičnog i jako značajnoga kulturno-prirodnog fenomena, u Registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 1.474.765,94 eura. Komunalnom društvu Dubašnica pripada 249.000,00 eura, od čega su 80 % bespovratna sredstva EU-a, a 20 % je sudjelovanje KD Dubašnica. Glavnina sredstava utrošit će se na plaće zaposlenika te na istraživanja i na opremu za provedbu projekta. Trajanje projekta je od 1. ožujka 2024. do 30. rujna 2026. godine. Interpretacijski centar DUBoak postaje edukacijsko-istraživački centar S obzirom na iznimnu bioraznolikost i agrobioraznolikost koja je posljedica stoljetnog suživota, odnosno uzajamne koristi čovjeka i prirode, ali i ugroza koje danas tome prijete, mislimo da je naša Općina idealno mjesto za provedbu ta dva projekta. Dubašnicu obilježava mozaik šuma, odnosno drmuna, lokvi, pašnjaka i ostalih poljoprivrednih površina, međusobno povezanih tradicionalnim načinima gospodarenja i kulturom stanovništva. Upravo to je glavni fokus tih projekata. Bogate šume i kvalitetne lokalno proizvedene namirnice (poljoprivredni potencijali) su i najveća komparativna prednost Dubašnice u odnosu na ostala „konkurentna“ mjesta šire regije. Zato ih treba pažljivo njegovati i razvijati. Centar DUBoak, koji svoj postav djelomično temelji na priči o drmunu i gospodarenju šumom, idealna je ustanova za provedbu tih projekata. Pogotovo jer je već proveo značajna istraživanja o tradicionalnom gospodarenju šumama, manifestacije na temu gastronomije i slično. Takvim projektima se DUBoak, osim kao kulturni i turistički centar, sve više pozicionira i kao edukacijsko-istraživački centar. Stoga vjerujemo da će aktivnosti tih i sličnih projekata zaista pridonijeti vrednovanju i predstavljanju naših bogatstava i potencijala. Time i njihovoj održivoj eksploataciji, ili bolje reći zaštiti, te ostvariti potrebne dodane vrijednosti široj zajednici.

 

Toni Kraljić, direktor Dubašnica d.o.o.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA