JAVNI POZIV   za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  PLANA LOKACIJA ZA POSTAVU PRIVREMENIH OBJEKATA

JAVNI POZIV  za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja PLANA LOKACIJA ZA POSTAVU PRIVREMENIH OBJEKATA

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:     013-02/24-01/1

URBROJ: 2170-26-03-24-5

Malinska, 9. veljače  2024.

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

JAVNI POZIV

 za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

PLANA LOKACIJA ZA POSTAVU PRIVREMENIH OBJEKATA

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 9.02.2024. do 14.02.2024.

 

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:

  • osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
  • poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
  • e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

 

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 14.02.2024. godine.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

 

 

 

PROČELNIK

Neven Matuč

 


DOKUMENTI:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA