Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja   ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:     013-02/24-01/1

URBROJ: 2170-26-03-24-2

 

Malinska, 1. veljače 2024.

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

JAVNI POZIV

 za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja 

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 1.02.2024. do 14.02.2024.

 

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:

  • osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska 
  • poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, 
  • e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

 

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 14.02.2024. godine.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

 


 

OBRAZLOŽENJE ODLUKE

 

I. Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjenam i dopunama odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica predstavlja  članak 10. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) koji omogućava jedinicma lokalne samouprave da donosu agrotehničke mjere na svom području, te članak 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 7/21) kojim je propisana ovlast predstavničkog tijela.

 

II. Obrazloženje prijedloga Odluke 

Predlaže se Općinskom Vijeću donošenje izmjena i dopuna odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica, u dijelu koji se odnosi na iznos novčanih kazni. Izmjena je potrebna radi usklađenja Odluke s odredbama čl. 33. Prekršajnog zakona. 

 

III. Procjena potrebnih financijskih sredstva za provedbu akta

Za provođenje akta nisu potrebna financijska sredstva.

 

PROČELNIK

Neven Matuč

 


DOKUMENTI

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA