Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Bogovići (dio GPN-2)

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Bogovići (dio GPN-2)

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

KLASA: 350-03/23-01/24

URBROJ: 2170-26-03-04/2-24-58               

Malinska, 08. siječnja 2024. godine

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica, na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao nositelj izrade Plana, objavljuje

 

OBAVIJEST O IZRADI

Urbanističkog plana uređenja Bogovići (dio GPN-2)

 

Općinsko Vijeće Općine Malinska – Dubašnica donijelo je na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Bogovići (dio GPN-2), objavljenu u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 50/23 od 29. prosinca 2023. godine.

O prijedlogu Plana provesti će se javna rasprava, a datum, vrijeme i mjesto održavanja biti će objavljeni u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

Informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Bogovići (dio GPN-2) mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, tel. 051/750-500, na web stranici Općine Malinska – Dubašnica ili putem e-maila: info@malinska.hr

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Pročelnik:

   Neven Matuč

 

 

 

 

 

 

PRIVITAK:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA