Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini KLASA: 614-01-24-01/1, URBROJ: 2170-26-02-24-1 od 08. siječnja 2024. godine, Općina Malinska-Dubašnica objavljuje:

 

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (NN br. 111/21 i 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajima ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstva je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica.

 

 

DOKUMENTI

  1. ODLUKA O RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA 2024
  2. JAVNI POZIV 2024
  3. Obrazac 1 – Podaci o prijavitelju na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elekroničkih medija 2024
  4. Obrazac 2- Podaci o programskom sadržaju 2024
  5. Obrazac 3 – Izjava 2024
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA