Odluka o poništenju natječaja

Odluka o poništenju natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:    112-01/23-01/1

URBROJ:  2170-26-03-23-14

 

Malinska,  29. prosinca 2023.

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22, OIB 36462926568,  donosi

 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

 

I. Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, Odsjek za proračun i financije na radno mjesto računovodstveni referent (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ 140/2023 od 22.11.2023. 

 

II. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova

 

III. Ova odluka dostaviti će se svim kandidatima prijavljenima na natječaj

 

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“, internetskim stranicama Općine Malinska – Dubašnica www.malinska.hr, te na oglasnoj ploči.

 

                                                                                              PROČELNIK

Neven Matuč 

 

  • Objavu u Narodnim novinama pročitajte ovdje.
  • Odluka (DOC)
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA