Najava 24. sjednice Općinskog vijeća

Najava 24. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA:    021-05/21-01/2

URBROJ:  2170-26-01-23-133

Malinska,  8. prosinca 2023.

 

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam

 

24. SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

 

 

za četvrtak, 14. prosinca 2023. godine s početkom u 17.00 sati u prostoru Općinske vijećnice u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22

 

sa sljedećim dnevnim redom:

 • utvrđivanje kvoruma

 

 1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Općinskog Vijeća

 

 1. PRORAČUN
 • Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

 

 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu

 

 • Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
 • Program korištenja sredstava ostvarenih za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2024. godinu
 • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u  prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2024. godini
 • Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu
 • Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u sportu Općine Malinska – Dubašnica za 2024. godinu

2.10.    Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska – Dubašnica za 2024. godinu

2.11.    Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za 2024. godinu

 

 1. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2021.- 2027.

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima

 

 1. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

 

 1. Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru

 

 1. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini

 

 1. PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

 

 • Srednjoročni Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2024. do 2026. godine
 • Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu

 

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o provedenoj analizi zaprimljenih inicijativa tijekom 2023. godine u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna

 

 1. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Bogovići (dio GPN-2)

 

 1. IMOVINSKI PREDMETI
 • Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist Ponikve voda d.o.o.

 

 1. CIVILNA ZAŠTITA
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu.

 

Stategija razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2021.- 2027. iz točke 3. dnevnog reda dostaviti će Vam se putem e pošte zbog obima materijala.

 

Materijali za preostale imovinske predmete iz točke 11. koji nisu navedeni u pozivu dostavit će se naknadno po obradi, s obzirom da je u tijeku provođenje natječaja za više predmeta, slijedom čega će biti naknadno uvršteni u dnevni red.

Predsjednik:

Ivica Perišić, v.r.


Dokumenti:

Materijale za 24. sjednicu preuzmite ovdje

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA