Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora Obala 16, Malinska

Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora Obala 16, Malinska

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 372-03/23-01/4

URBROJ: 2170-26-02-23-18

Malinska, 27.studenog 2023.godine

 

Na temelju stavka 1. članka 13. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine“ Primorsko-goranske županije 41/06, 49/09 i 10/14) Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za davanje u zakup

poslovnih prostora na adresi Obala 16, Malinska

 

Odabire se najpovoljniji ponuđač u javnom natječaju objavljenom u „Novom listu“ dana 5. studenog 2023. godine i na WEB stranici Općine Malinska-Dubašnica, za davanje u zakup poslovnih prostora, kako slijedi:

 

Poslovni prostor

ZAKUPNIK  

Iznos (mjesečno)

Naziv i OIB

Adresa

Oznaka prostora. 1.1. – Obala 16, Malinska

namjena: PP1 galerija za izradu i prodaju ručno izrađenih proizvoda, ukrasa i nakita od keramike

ATELIJER CAMBUN, obrt za izradu unikatne keramike,  vl.Blanka Petrić

OIB: 84876897518

Lokvica 2, 51511 Malinska  

280,00 EUR    + PDV

Oznaka prostora 1.2 – Obala 16, Malinska

namjena: PP2 uslužna (tiha) djelatnost – frizerski salon, salon za uljepšavanje, salon za njegu, masažu i održavanje tijela

NEMA PONUĐAČA

 

 

 

 

Obrazloženje

Općina Malinska-Dubašnica je temeljem odredbi Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine„ Primorsko-goranske županije 41/09, 49/09 i 10/14) objavila javni natječaj za davanje u zakup, poslovnih prostora oznake 1.1. i 1.2. u prizemlju zgrade na adresi Obala 16 u Malinskoj, objavljen u „Novom listu“ dana 5.studenoga 2023. godine i na WEB stranici Općine Malinska-Dubašnica. U ostavljenom roku pristigla je ukupno jedna ponuda i to za poslovni prostor 1.1. namjene: galerija za izradu i prodaju ručno izrađenih proizvoda, ukrasa i nakita od keramike. Za poslovni prostor oznake 1.2. namjene za uslužnu (tihu) djelatnost nije pristigla ni jedna pisana ponuda.

Analizom dostavljene ponude ponuđača ATELIJER CAMBUN, obrt za izradu unikatne keramike, vl.Blanka Petrić, Lokvica 2, Malinska, OIB: 84876897518, utvrđeno je da ista sadrži sve dijelove i sadržaj koji su propisani javnim natječajem, odnosno da ista zadovoljava uvjete iz javnog natječaja te je odlučeno kao u  točki I. ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku

Natjecatelj koji je sudjelovao u javnom natječaju ima pravo podnijeti prigovor na ovu Odluku načelniku Općine Malinska-Dubašnica sukladno članku 13. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine“ Primorsko-goranske županije 41/06, 49/09 i 10/14) u roku od 8 dana od dana primitka ove Odluke.

 

Općinski načelnik:

Robert Anton Kraljić

 


Podnošenjem prijave na javni poziv podrazumijeva se da samovoljno dajete svoje osobne podatke za obradu u svrhu provedbe natječajne procedure, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 od 27. travnja 2016. godine.


Prilog:

Rezultati natječaja (DOC)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA