Obavijest o ishodu natječajnog postupka -za prodaju k.č. 4156 k.o. Malinska – Dubašnica

Obavijest o ishodu natječajnog postupka -za prodaju k.č. 4156 k.o. Malinska – Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

KLASA: 944-01/22-02/13

URBROJ: 2170-26-03-03/1-23-24

 

Malinska, 24. studenog 2023. godine

 

 

Sukladno Članku 10. stavku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

za prodaju k.č. 4156 k.o. Malinska – Dubašnica

 

Po završetku javnog natječaja za prodaju k.č. 4156 k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 1179 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, dvorište, površine 97 m2, objavljenog u Novom listu 22. listopada 2023. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 6. studenog 2023. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da je tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Pregledom ponude utvrđeno je da je ista kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Odlukom Načelnika ponuda je prihvaćena te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

 

 

 

 

                                                                                                                          Pročelnik:

                                                                                                                       Neven Matuč

 

Privitak:

Odluka

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA