JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA:        013-02/23-01/1 URBROJ:     2170-26-03-23-25 Malinska,   13. studenoga 2023.   Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona

Vidi više

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA