Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prodaju k.č. 3277/1 k.o. Malinska – Dubašnica

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prodaju k.č. 3277/1 k.o. Malinska – Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

 

 

KLASA: 944-01/22-02/6

URBROJ: 2170-26-03-03/1-23-23

Malinska, 3. studenog 2023. godine

 

 

 Ž Sukladno Članku 10. stavku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

za prodaju k.č. 3277/1 k.o. Malinska – Dubašnica

 

Po završetku javnog natječaja za prodaju cijele k.č. 3277/1 k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 2850 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, dvorište, površine 87 m2, objavljenog u Novom listu 24. rujna 2023. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 9. listopada 2023. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da je tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Pregledom ponude utvrđeno je da je ista kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Odlukom Načelnika ponuda je prihvaćena te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

 

 

 

 

                                                                                                                          Pročelnik:

                                                                                                                       Neven Matuč

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA