Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:       013-02/23-01/1

URBROJ:    2170-26-03-23-23

Malinska,  3. studenoga 2023.

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

JAVNI POZIV

 za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

 

ODLUKE

o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 3. studenoga 2023. do 3. prosinca 2023.

 

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:

  • osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
  • poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
  • e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

 

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 3.12.2023. godine.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

 

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

 

 

Odredbom članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17 i 39/19), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine odnosno grada može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine u određenom vremenskom razdoblju.

 

Predlaže se da se zabrana primjeni na isti način kao i u 2021., 2022., 2023.  godini, dakle da se Općina podjeli u dvije zone s različitim vremenski razdobljima zabrane izvođenja radova, te bi zabrana izvođenja građevinskih radova bila:

 

–          u kalendarskom razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, u vremenu od 0:00 do 24:00 sati, na području mjesnog odbora Porat-Vantačići, mjesnog odbora Milčetići-Turčići-Zidarići i mjesnog odbora Malinska-Bogovići

–           u kalendarskom razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, u vremenu od 0:00 do 24:00 sati, na području mjesnog odbora SvetiVid-Miholjice i mjesnog odbora Poganka-Sveti Anton

 

 

 

 

PROČELNIK

Neven Matuč


 

Izvješće o provedenom savjetovanju 

 

PRILOZI

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA