Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:        013-02/23-01/1

URBROJ:     2170-26-03-23-22

Malinska,   2. studenoga 2023.

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK ZA DJELATNOST IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 2.11.2023. do 2.12.2023.

 

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:

  • osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
  • poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
  • e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

 

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 2.12.2023. godine.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

 

 

O B R A  Z L O Ž E NJ E

 

Pravni temelj za donošenje ove odluke su : članak 57. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23), članak 2. stavak 1. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 1/19, 1/20, 1/21, 156/22) i odredba članka  24.  Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene  novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21).

 

I. Obrazloženje prijedloga Odluke

 

Odredbom članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) propisano je da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 19,91 euro niti više od 199,08 eura. Stavkom 4. istoga članka propisano je da se odluka može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja slijedeće godine do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnom jedinici u kampu.

Prema trenutno važećoj Odluci o paušalnom porezu za djelatnost  iznajmljivanja i smještaja u turizmu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 2/19) visina paušalnog poreza po krevetu iznosila je 39,82 eura/300,00 kn u naselju Malinska, Vantačići, UPU Rova, 33,84 eur/250 kn u naselju Bogovići, Porat, Sveti Vid, 26,54 eur/200 kn u naselju Kremenići, Maršići, Milčetići, Milovčići, Sveti Anton, Žgombići, 19,91 eur/ 150 kn za ostala naselja

Novom odlukom predlaže se formiranje dviju zona gdje bi u prvoj zoni visina paušalnog poreza po krevetu iznosila 50 eura u naseljima Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Zidarići, Turčići, Vantačići, Porat, dok bi u drugoj zoni koja bi obuhvaćala ostala naselja visina paušalnog poreza po krevetu iznosila 35 eura.

Na isti način formirale bi se i dvije zone vezano za paušalni porez na dohodak po smještajnoj jedinici u kampu i/ii kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koje bi iznosile 60 odnosno 40 eura.

Napominje se da se visina paušalnog poreza nije mijenjala od 2005. godine.

III. Procjena potrebnih financijskih sredstva za provedbu akta

Za provedbu ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva.

 

PROČELNIK

Neven Matuč

Izvješće o ‎ savjetovanju 

PRILOZI:

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA