Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA:        013-02/23-01/1 URBROJ:     2170-26-03-23-22 Malinska,   2. studenoga 2023.   Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o

Vidi više

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA