Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja općine Malinska – Dubašnica 2021.—2027.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja općine Malinska – Dubašnica 2021.—2027.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:        013-02/23-01/1

URBROJ:     2170-26-03-23-19

Malinska,   31. listopada 2023.

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA 2021.—2027.

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 31.10.2023. do 10.11.2023.

 

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:

  • osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
  • poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
  • e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

 

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 10.11.2023. godine.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 

 

PRILOZI:

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA