Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  Odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa u Općini Malinska – Dubašnica

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa u Općini Malinska – Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 013-02/23-01/1
URBROJ: 2170-26-03-23-18
Malinska, 20. listopada 2023.
Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska – Dubašnica upućuje


JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

Odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa u Općini Malinska – Dubašnica

 


Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 20.10.2023. do 13.11.2023.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr
obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 13.11.2023. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

OBRAZLOŽENJE

Pravna osnova za donošenje Prijedloga odluke o dopuni odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica je čl. 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19,
42/20) – u daljnjem tekstu: Zakon.

Sukladno odredbi članka 5. Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuju promet na svom području tako da određuju:

– ceste s prednošću prolaska,
– dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,
– sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora,
– ograničenja brzine kretanja vozila,
– promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola, gonjenje i vođenje stoke,
– parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja, zone smirenog prometa,
– blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,
– postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

– pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,
– uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
– površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,
– uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

Izmjenama i dopunama Odluke uvodi se jednosmjerni režim prometa pojedinih ulica u naselju Malinska i naselju Bogovići, točnije radi se o režimu prometa u Dubašljanskoj ulici i ulici 17. travnja.

Isto je vidljivo i označeno u planu koji se nalazi u prilogu.

Sredstva za provođenje Odluke osigurana su u proračunu.

PROČELNIK
Neven Matuč


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 

 

 


DOKUMENTI:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA