Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa u Općini Malinska – Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 013-02/23-01/1 URBROJ: 2170-26-03-23-18 Malinska, 20. listopada 2023. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu

Vidi više

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA