JAVNI POZIV STANOVNICIMA OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA NA REGULIRANJE STATUSA GROBNIH MJESTA

JAVNI POZIV STANOVNICIMA OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA NA REGULIRANJE STATUSA GROBNIH MJESTA

 

Postoji znatan broj grobnih mjesta, čiji korisnici su preminuli, a njihovi nasljednici nisu dostavili Rješenja o nasljeđivanju (ostavine) Upravi groblja. Pozivamo takve da nam dostave ostavine kako bismo u službene evidencije mogli upisati nove korisnike, te im izdati rješenja o korisništvu.

Plaćanje godišnje grobne naknade ne čini nekoga korisnikom grobnog mjesta; korisnik se postaje na temelju rješenja koje izdaje Uprava groblja.

Samo korisnici grobnog mjesta mogu njime raspolagati – postavljati i uklanjati opremu (mramorno opločenje, te spomenik) na grobno mjesto, prodati ga ili ustupiti drugim osobama, te dopustiti drugim osobama ukop u grobno mjesto, kako je određeno Zakonom o grobljima (“Narodne novine” br. 19/98, 50/12 i 89/17; dalje Zakon) i Odlukom o grobljima (“Službene novine PGŽ” br. 38/23; dalje Odluka).

Također, samo korisnici i članovi njihove obitelji (članovi obitelji korisnika su bračni ili izvanbračni drug, potomci i posvojena djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi te njihovi roditelji) imaju pravo ukopa, sukladno čl. 8, st. 1-2. Odluke. Dakle, ukoliko se Vi ne upišete kao korisnik, Vaša djeca više neće imati pravo ukopa u grobno mjesto. Zakon čl. 15., st. 6. određuje: „Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa, odnosno korištenju grobnog mjesta dok spor ne bude riješen.“
Ukoliko grobno mjesto nije naslijeđeno Rješenjem o nasljeđivanju (nije upisano u Rješenju), biti će potrebno provesti postupak naknadno pronađene imovine kod javnog bilježnika.

DUBAŠNICA D.O.O.
UPRAVA GROBLJA
Ivan Petršorić

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA