Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

KLASA: 350-03/23-01/10
URBROJ: 2170-26-03-04/2-23-9
Malinska, 22. kolovoza 2023. godine

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica, na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), kao nositelj izrade Plana, objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI
IV. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
UPU 1 MALINSKA, RADIĆI (GP – 1)

Općinsko Vijeće Općine Malinska – Dubašnica donijelo je na sjednici održanoj 03. kolovoza 2023. godine Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13, 3/14, 28/15 i 5/17), objavljenu u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 29/23 od 14. kolovoza 2023. godine.

O prijedlogu Plana provesti će se javna rasprava, a datum, vrijeme i mjesto održavanja biti će objavljeni u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

Informacije o tijeku izrade IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, tel. 051/750-500, na web stranici Općine Malinska – Dubašnica ili putem e-maila: info@malinska.hr

Pročelnik:
Neven Matuč

 

 

PRIVITAK:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA