Javni natječaj za prijam u službu vježbenika (1 izvršitelj/izvršiteljica) na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika (1 izvršitelj/izvršiteljica) na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica

Dana 18.08.2023. godine u “Narodnim novinama broj 95/23“ objavljen je javni natječaj za prijam u službu vježbenika (1 izvršitel/ica) na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i upravljanje imovinom

Link: Natječaj

U skladu sa odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u prilogu se objavljuju slijedeće: UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA.

Prilog:
Natječaj za prijam u službu(PDF)

Upute i obavijesti kandidatima(DOC)

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA