Sveta Marija Magdalena – Magdalenjina

Sveta Marija Magdalena – Magdalenjina

Marija Magdalena  bila je Židovka koja je živjela u 1. stoljeću, a u Novom zavjetu i apokrifnim pismima opisana je kao učenica Isusa Krista.

U hrvatskom jeziku uobičajeno ime Marija Magdalena zapravo je Marija Magdalenska, tj. Marija iz Magdale. U evanđelju se spominje kao grješnica koju je Isus obratio. 

Carlo Crivelli: Marija Magdalena

Sva četiri evanđelista spominju Mariju Magdalenu kao svjedokinju uskrsnuća Isusa Krista.

Prema pravoslavnim tradicijama, Marija je umrla u Efezu, a njezine su kosti ponijete u Konstantinopol 886. Prema katoličkim tradicijama, Marija je umrla u Francuskoj.

U Katoličkoj, Pravoslavnoj i Anglikanskoj Crkvi štuje se kao svetica.

Liturgijski spomendan u Katoličkoj i Pravoslavnoj Crkvi je 22. srpnja.

Sveta Marija Magdalena zaštitnica je slave žena, redovnica koje nose njezino ime, pokornica, djece koja teško uče hodati, frizera, učenika i studenata, bačvara i kožara, ljevača olova i rudnika, vinogradara, vrtlara, vincilira, proizvođača parfema i pomada, pomoćnica protiv očnih oboljenja, protiv nevremena i protiv gamadi.


Magdalenjina u Portu


Nebeska je zaštitnica i mjesta Porat i suzaštitnica  općine Malinska-Dubašnica

U Portu blagdan Svete Marije Magdalene slavi se  pod nazivom Magdalenjina,  22. srpnja.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA