Najava 20. sjednice Općinskog vijeća

Najava 20. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2170-26-01-23-108
Malinska, 16. lipnja 2023.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam

20. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

za srijedu, 21. lipnja 2023. godine s početkom u 20,00 sati u prostoru Općinske vijećnice u Malinskoj, Lina Bolmarčića

sa sljedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Općinskog Vijeća

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Malinska-Dubašnica

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o davanju na korištenje javne površine

4. Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica

6. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist Ponikve voda d.o.o.

7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u naselju Malinska

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica

9. Odluka o namjeni poslovnog prostora

10. Odluka o dodjeli javnih priznanja

11. Razno

 

Predsjednik:
Ivica Perišić, v.r.

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA