Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 013-02/23-01/1 URBROJ: 2170-26-03-23-13 Malinska, 6. lipnja 2023.   Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o

Vidi više

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA