Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2023. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2023. godini

Na temelju članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 7/21) i članka 11. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica, Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

 

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Malinska – Dubašnica u 2023. godini

 

I.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2023. godini mogu dati građani s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica i udruge civilnog društva sa sjedištem u Općini Malinska-Dubašnica.
Ukoliko u propisanom roku ne bude dostavljen niti jedan prijedlog, tada prijedlog za javno priznanje Općinskom vijeću može podnijeti Općinski načelnik.

 

II.

Javno priznanje u smislu ovog Pravilnika odnosi se na odnosi se na proglašenje počasnog građanina i na dodjelu Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini.

 

III.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica.
Pisani prijedlog za dodjelu javnih priznanja obavezno sadrži:
– podatke o podnositelju prijedloga (ime, prezime, adresa i OIB)
– obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata
– životopis kandidata
– prijedlog javnog priznanja
Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim neće se razmatrati.

 

IV.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2023. godini sa pripadajućom dokumentacijom podnose se do 14. lipnja 2023. Godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave na adresu Općine Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica”.

KLASA: 061-01/23-01/2
URBROJ: 2170-26-03-01/5-23-1
U Malinskoj, 02. lipnja 2023.

Općinski načelnik:
Robert Anton Kraljić

 

PRILOG:

JAVNI POZIV(PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA