AKCIJA ČIŠĆENJA PODMORJA – ZA LIPČU NAN DUBAŠNICU ♻️

AKCIJA ČIŠĆENJA PODMORJA – ZA LIPČU NAN DUBAŠNICU ♻️

U subotu, 03. lipnja 2023.  godine održat će se akcija čišćenja podmorja – Za lipču nan Dubašnicu – te Vas pozivamo da se uključite i svojim doprinosom pripomognete očuvanju bioraznolikosti mora i priobalja.

Cilj ovog projekta je naše more i priobalje očisti od otpada, koji bi umjesto u moru trebao završiti na za to predviđenim – reciklažnim dvorištima.

 

Raspored aktivnosti:

09:00 – okupljanje ispred Interpretacijskog centra u Malinskoj i raspored čišćenja po lokacijama
10:00 – start
13:30 – ručak za sve sudionike

Kontejner za otpad bit će lociran na nasipu – lukobranu.

 

Okupljanje sudionika akcije biti će na nasipu – lukobranu.

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA