Najava – radovi na izgradnji širokopojasne mreže  sljedeće generacije-  od 15. do 20. svibnja 2023.

Najava – radovi na izgradnji širokopojasne mreže sljedeće generacije- od 15. do 20. svibnja 2023.

Najavljuju se radovi na izgradnji širokopojasne mreže sljedeće generacije u razdoblju od 15. do 20. svibnja 2023.

 

1. Porat, kućni brojevi: 16, 17, 18, 19, 20

2. Vantačići, kućni brojevi: 47, 49, 58, 60, 62

3. Maršići, kućni brojevi: 7a, 8, 9, 16, 16a, 17, 18, 20,21

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA