JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 013-02/23-01/1
URBROJ: 2170-26-03-23-8

Malinska, 5. travnja 2023.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna da se odazove. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 5.04.2023. do 5.05.2023.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 5.05.2023. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

Pročelnik
Neven Matuč

Dokumenti:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA