Širokopojasna mreža sljedeće generacije do kraja godine

Širokopojasna mreža sljedeće generacije do kraja godine

Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena suvremena svjetlovodna mreža u tzv. NGA bijelim područjima svih sedam jedinica lokalne samouprave na otoku Krku: Gradu Krku i općinama Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik. NGA bijela područja obuhvaćaju dijelove otoka Krka u kojima nije dostupan pristup internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s, ili taj pristup (internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s) neće biti dostupan prije kraja 2023. godine. Za bijele zone ne postoji komercijalni interes telekom operatora.

Realizaciju ovog projekta, ali u nešto skromnijem opsegu, započeo je Grad Krk još 2009. godine. Pripremni dio završen je izradom Strategije razvoja širokopojasne infrastrukture za cijeli otok koju je prihvatila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM). Tada je to postao otočni projekt, a vodi ga u ime svih otočnih jedinica lokalne samouprave, Grad Krk.

 

U projektu sudjeluju Grad Krk i sve općine

 

Godine 2019. Grad Krk se javio na natječaj za sufinanciranje projekata za razvoj širokopojasne infrastrukture, koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U postupku odabira projekata, koji je proveden u tri koraka, projekt je prihvaćen, kao jedan od pet projekata u Hrvatskoj koji se rade po modelu „B“, odnosno javnim novcem. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Grad Krk je sklopio 27. kolovoza 2020. godine, kao korisnik bespovratnih sredstava, i to s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Sporazum koji su 26. kolovoza 2020. godine potpisale sve jedinice lokalne samouprave s otoka Krka značio je da one prihvaćaju projekt i to je ujedno bio preduvjet za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Vrijednost projekta je 79.460.650,68 kuna (10.546.240,72 eura), a dodijeljena bespovratna sredstva iznose 57.619.737,71 kuna (7.647.453,41 eura) ili 74,48 posto. Razliku između dodijeljenog iznosa bespovratnih sredstava i vrijednosti projekta (oko 19,7 milijuna kuna) zajednički osiguravaju sve jedinice lokalne samouprave na otoku Krku. Udio svake jedinice lokalne samouprave određen je na temelju predviđenog broja priključaka po pojedinoj jedinici.

Projekt se provodi u okviru programa državnih potpora (Okvirni nacionalni program) namijenjenih razvoju infrastrukture širokopojasne infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Izvor državnih potpora su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Krajnji rok za provedbu projekta je 31. listopada 2023. godine.

 

Svjetlovodne mreže ne proizvode nikakva zračenja

 

Svjetlovodna mreža koja se gradi sastavljena je od svjetlovodnih niti i kabela. Svjetlovodne niti tanke su staklene niti promjera reda veličine stotinu mikrometara (100 μm), što odgovara promjeru jedne vlasi ljudske kose. Podaci se kroz svjetlovodne niti prenose pomoću svjetlosnih (laserskih) zraka u vidljivom dijelu elektromagnetskog spektra (vidljiva svjetlost). Fizikalni zakoni prijenosa pomoću laserskih zraka daju preduvjete za gotovo beskonačne brzine prijenosa unutar pojedinačne niti, s brzinama od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s), pa do nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s) i više. Stvarnu brzinu prijenosa unutar svjetlovodne niti uvjetuje oprema postavljena na krajeve svjetlovodne niti i duljina svjetlovodne niti. Oprema koja omogućuje spomenute brzine do nekoliko Gbit/s po korisniku, danas je već široko dostupna i koristi se masovno u svjetlovodnim mrežama širom svijeta.

Čvorovi svjetlovodne mreže mjesta su na kojima se spajaju i razdvajaju pojedinačne svjetlovodne niti i kabeli. U ovom projektu bit će pedesetak manjih tzv. distribucijskih čvorova i dva glavna čvora. Distribucijski čvorovi su kabinetski ormarići visine do 1,5 m i širine do 1 m, i smješteni su obično uz rub pločnika ili na zelenoj površini. Glavni čvorovi zauzimaju prostor do 20 m2. Jedan će biti smješten unutar upravne zgrade Ponikve, a drugi u kontejneru na području naselja Dobrinj.

Za razliku od mobilnih mreža druge, treće i četvrte generacije (2G/3G/4G), kao i mobilnih mreža pete generacije (5G), svjetlovodne mreže ne proizvode nikakva elektromagnetska polja (zračenje) u okolnom prostoru, tako da građani ne trebaju imati nikakvih strahova od elektromagnetskog zračenja koji bi eventualno proizvodile svjetlovodne mreže.

 

Krajnji korisnici imat će veću mogućnost odabira operatora

Ugovor za projektiranje i građenje mreže sklopljen je 11. srpnja 2022. godine (tek nakon 3. provedenog natječaja) sa zajednicom ponuditelja Kabelnet Biskupija, Kabelnet Novi Sad i Elektron Zadar. Radovi su već započeli u svim jedinicama lokalne samouprave, a kako je sredinom ožujka završeno projektiranje svih dijelova ove mreže, može se u travnju očekivati intenziviranje radova na terenu.

Nakon završetka projekta, izgrađena svjetlovodna mreža postat će vlasništvo trgovačkog društva Smart island Krk d. o. o. (SIK), koje će ujedno i upravljati izgrađenom svjetlovodnom mrežom. Drugim riječima, svjetlovodna mreža izgrađena projektom bit će u javnom vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave na otoku, odnosno građana otoka Krka.

Krajnji korisnici će birati operatora s kojim će sklopiti ugovor za željene usluge. Neovisno o odnosu SIK-a i operatora na tržištu, krajnji korisnici će, kao i dosad, sklapati pretplatnički ugovor i plaćati usluge samo odabranom operatoru koji će im pružati maloprodajne usluge. No za razliku od sadašnjeg stanja, maloprodajne usluge bit će kvalitetnije, a krajnji korisnici imat će veću mogućnost odabira operatora.
Zahtjev za izvedbu priključka svjetlovodne mreže građani mogu uputiti pomoću letaka koji su distribuirani na adrese krajnjih korisnika (mejlom i poštom), prema uputama koje se nalaze na letku. Također, zahtjev je moguće uputiti i putem mrežne stranice projekta na adresi https://optika.grad-krk.hr/. Priključak će realizirati Smart island Krk d. o. o., a izvodi se podzemno. Detalje oko realizacije priključka možete zatražiti od tvrtke Smart island Krk na adresi prikljucak@sikrk.hr.

Piše: Čedomir Miler

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA