Na području Malinske više se neće moći graditi objekti ravnih krovova

Na području Malinske više se neće moći graditi objekti ravnih krovova

Slijedom višegodišnjeg postupka koji je prethodio donošenju novog Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica, Općinsko vijeće spomenute otočne jedinice lokalne samouprave jednoglasno je donijelo Odluku o donošenju 7. izmjena i dopuna svog najvažnijeg prostornoplanskog dokumenta koji će, nakon što je prošlog tjedna objavljen u Službenim novinama PGŽ-a, sredinom ovog tjedna i formalno stupiti na snagu.

Općinski načelnik Robert Anton Kraljić nam je kazao i da se, iako se službeno radi o »izmjenama i dopunama« dosad postojećeg plana, zbog njegove temeljitosti i sveobuhvatnosti slobodno može ustvrditi da je novousvojeni prostorni dokument »sasvim novi plan«.

– Donošenju Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna PPU-a prethodila je odluka Općinskog vijeća iz 2016. o pokretanju postupka donošenja tzv. Sveobuhvatnih izmjena i dopuna PPU-a, s provedbom postupka njegova donošenja koji je proveden u dvije faze.

Prva faza odnosila se na izradu programa takvih izmjena i dopuna, a koja je odrađena do početka 2018. Ona druga faza odnosila se na postupak donošenja sedmih izmjena i dopuna Prostornog plana, a u tom smo postupku proveli i postupak »ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš«, kazao nam je Kraljić.

Očuvanje prostora

Govoreći nam o tijeku izrade novog PPU-a, istaknuo je da su u postupku njegova nastajanja ključnu ulogu odigrala stajališta više saziva općinskog Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a koji je odlukom Vijeća osnovan još 2016. godine.

– To sedmeročlano tijelo koje je objedinjavalo i u nastojanju donošenja čim kvalitetnijeg dokumenta povezivalo najširu javnost, lokalnu politiku, ali i arhitektonsku struku, u tijeku izrade novog prostornog dokumenta održalo je više desetaka sjednica na kojima se odluke i stajališta nisu uvijek donosile suglasno, već su se ponekad »bistrile« konstruktivnim sučeljavanjem različitih stavova. A to je, držim, u završnici pridonijelo kvaliteti konačnog rezultata, novog prostornoplanskog dokumenta koji će pomiriti i izbalansirati nastojanja omogućavanja uravnoteženog i održivog razvitka svih segmenata ove lokalne zajednice, ali i nastojanja očuvanja prostora kao našeg najvrednijeg resursa, nastavlja Kraljić.

U tijeku donošenja 7. izmjena i dopuna plana bile provedene dvije javne rasprave, prva koncem 2021. godine te ona ponovljena, koja je trajala od konca lipnja do 4. srpnja prošle godine. U tim se postupcima cjelokupna javnost imala priliku informirati i uključiti u postupak izrade tog važnog strateškog dokumenta, a da je tome bilo tako, svjedoči podatak da su u tim postupcima razmatrani svi zahtjevi podneseni nakon 2009., kad su se posljednji put mijenjale granice građevinskih područja naselja na ovom djelu otoka Krka.

– Radilo se o čak 411 podnesenih takvih zahtjeva za više od 700 parcela, što je podatak koji najbolje govori u prilog tvrdnji da smo u donošenju našeg novog plana »pretresli« i obradili baš sve vezano uz prostor, ali i potrebe, želje i planove naših sumještana, kao i poduzetnika, odnosno gospodarstva u cjelini – ustvrdio je Kraljić.


Preveniranje devijacija

Načelnik nam je rekao i da su neke od određenica novog planskog dokumenta definirane i donesene kako bi se zaustavile i prevenirale uočene graditeljske »devijacije«, a do kojih je dolazilo »rastezljivim« tumačenjem nekih do sad nedovoljno precizno definiranih odredbi važećega plana.

– Novost je da se na našem području po novome više neće moći graditi građevine s ravnim krovovima, a bitnim promjenama držim i one koje će priječiti zloupotrebu mogućnosti gradnje građevina na poljoprivrednom zemljištu. Kompromis smo našli na nekim, gradnjom već načetim područjima uz more gdje će se na dosad neizgrađenim zemljištima dozvoljavati gradnja samo objekata vezanih uz turizam. Svi stambeni objekti na našem području moći će imati najviše dvije stambene ili pak poslovne jedinice, a višestambena izgradnja omogućavat će se samo u slučajevima POS-a – kaže Kraljić i dodaje da su onemogućene i zloporabe mogućnosti gradnje pomoćnih objekata na zemljištima.

– Sukladno pokazateljima iskorištenosti građevinskih područja u našim naseljima, svugdje gdje je »potrošenost« takvih područja bila veća od 80 posto, pristupilo se njihovom širenju, iako znatno manje od maksimalno dozvoljenog proširenja. Tako su blago širena građevinska područja svih naselja, izuzev onog u naseljima Malinska, Bogovići i Radići koja ostaju kakva su i do sad bila. Omogućeno je širenje i na području dviju naših poslovnih zona, one u Barušićima te u Svetom Vidu koje su ovim planom sad u potpunosti iskorištene.

Iako je bilo mnogo onih koji su u postupku donošenja novog plana pokazivali prevelike apetite za novim građevinskim kvadratima, a koje smo unatoč pritiscima ipak uspjeli obuzdati, moralnim pobjednicima ovog postupka nazvao bih mnoge naše sugrađane koji su se, unatoč činjenici da su se njihove parcele nalazile uz rub dosadašnjih građevinskih zona te su time bile pogodne za uključenje u proširena područja na kojima će u budućnosti biti omogućena gradnja, od takvih zahtjeva ipak suzdržali. Time su pokazali da već danas razmišljaju o budućnosti te da ne žele svi »odmah i sad« konzumirati baš sve što bi mogli, odnosno da vode računa o potrebama idućih generacija žitelja ove lokalne zajednice, kazao je Kraljić, napomenuvši da tima i takvima »skida kapu«.

Uređenje kampa

S obzirom na to da je u svakodnevnom praćenju stanja u prostoru postalo evidentno da su pojedini investitori, projektanti, kao i ostali sudionici izdavanja dokumenata za izgradnju na razne načine pokušavali, a u posljednje vrijeme i uspijevali tumačiti pojedine odredbe kako im je u danom momentu odgovaralo te da su im na osnovi takvih tumačenja izdavane i građevne dozvole (zbog čega je Općina u više navrata na izdane dokumente za gradnju podnosila žalbe), ovim se dokumentom takve »pojavnosti« nastojalo spriječiti.

– Novim Planom obuhvaćeni su i vrlo precizno definirani baš svi paramatri korištenja prostora, pa tako i gradnje, kako bi se spriječile pojave bilo kakvih nejasnoća i dvojbi, a time i manipulacija u smislu tumačenja odrednica Plana, zaključio je Kraljić. Načelnik je najavio i da odmah po donošenju novog PPU-a kreće izrada novih planova »nižeg reda«, urbanističkih planova naselja. To su ponajprije UPU Malinska-Radići-Bogovići, ali i UPU područja Rova gdje će se, sukladno iskazanim interesima investitora, definirati mogućnosti gradnje i uređenja manjeg kampa.

Precizno definirani svi parametri

S obzirom na to da je u praćenju stanja u prostoru postalo evidentno da su pojedini investitori, projektanti, i ostali sudionici izdavanja dokumenata za izgradnju tumačili pojedine odredbe kako im je u danom momentu odgovaralo te da su im na osnovi takvih tumačenja izdavane i građevne dozvole, zbog čega je Općina u više navrata podnosila žalbe, ovim se dokumentom takve »pojavnosti« nastojalo spriječiti.

– Novim Planom obuhvaćeni su i vrlo precizno definirani baš svi parametri korištenja prostora, pa tako i gradnje, kako bi se spriječile pojave bilo kakvih nejasnoća i dvojbi, a time i manipulacija u smislu tumačenja odrednica Plana, zaključio je Kraljić. Načelnik je najavio i da odmah po donošenju novog PPU-a kreće izrada novih planova »nižeg reda«, urbanističkih planova naselja. To su ponajprije UPU Malinska-Radići-Bogovići, ali i UPU područja Rova gdje će se, sukladno iskazanim interesima investitora, definirati mogućnosti gradnje i uređenja manjeg kampa.

Izvor: Tekst i foto: Mladen Trinajstić, Novi List

o
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA