Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica

Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 013-02/23-01/1
URBROJ: 2170-26-03-23-6
Malinska, 8. ožujka 2023.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
Odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 8.03.2023. do 22.03.2022.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu:procelnik@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 22.03.2023. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Na javno savjetovanje upućuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica (SN 10/16, 13/18, 16/21) koja se predlaže zbog proširenja zone naplate javnih parkirališta. Dakle naplata parkirališta proširuje se na: „parkiralište „Porat“ (kč 4290/6 ko Malinska-Dubašnica), parkiralište „Porat lučica“ (kč 8226/1 ko Malinska-Dubašnica), parkiralište „Mihovilići“ (kč 8343/1 ko Malinska-Dubašnica, parkiralište „Grič“ (kč 3837/1 ko Malinska-Dubašnica), parkiralište u ulici Rova, parkiralište „Rova Mandrać“ (kč 8337 ko Malinska-Dubašnica) parkiralište „Bogović crkva“ (kč 764 i 749/1 ko Bogovići). Pravni osnov predstavlja čl 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) i članak 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21). U Općinskom proračunu osigurana su sredstva za provođenje Odluke.

 

PROČELNIK
Neven Matuč

DOKUMENTI:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA