Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prodaju k.č. 3278/1 k.o. Malinska – Dubašnica

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prodaju k.č. 3278/1 k.o. Malinska – Dubašnica

Općina Malinska – Dubašnica objavljuje Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prodaju k.č. 3278/1 k.o. Malinska – Dubašnica.


KLASA: 944-01/21-02/4
URBROJ: 2170-26-03-04/2-23-25

Malinska, 08. ožujka 2023. godine

Sukladno Članku 10., stavak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA
za prodaju k.č. 3278/1 k.o. Malinska – Dubašnica


Po završetku javnog natječaja za prodaju cijele k.č. 3278/1 k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 2852 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, dvorište, površine 76 m2, objavljenog u Novom listu 05. veljače 2023. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 20. veljače 2023. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da je tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Pregledom ponude utvrđeno je da je ista kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Odlukom Načelnika ponuda je prihvaćena te je sa ponuditeljima zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

 

Pročelnik:
Neven Matuč

 

Obavijest možete preuzeti u ovdje. (DOC)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA