Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prodaju dijela k.č. 4173/1 k.o. Malinska – Dubašnica

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prodaju dijela k.č. 4173/1 k.o. Malinska – Dubašnica

Općina Malinska – Dubašnica objavljuje Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prodaju dijela k.č. 4173/1 k.o. Malinska – Dubašnica .


KLASA: 940-01/16-01/60
URBROJ: 2170-26-03-04/2-23-119
Malinska, 08. ožujka 2023. godine

Sukladno Članku 10., stavak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA
za prodaju dijela k.č. br. 4173/1k.o. Malinska – Dubašnica

Po završetku javnog natječaja za prodaju: 162/1047 suvlasničkog dijela na k.č. br. 4173/1 Porat u površini 1047 m2, a sastoji se od zgrada mješovite uporabe kbr. 30 u površini 255 m2, pomoćna zgrada u površini 39 m2, dvorište u površini 563 m2, i pašnjak u površini 190 m2, upisana u z.k.ul. 1232 k.o. 337269, Malinska-Dubašnica, objavljenog u Novom listu 11. prosinca 2023. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 27. prosinca 2022. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da je tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Pregledom ponude utvrđeno je da je ista kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Odlukom Općinskog Vijeća ponuda je prihvaćena te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

 

Pročelnik:
Neven Matuč

Obavijest preuzmite ovdje. (DOC)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA