Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod u 2023. godini

Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod u 2023. godini

Obavještavamo Vas da je dana 14. veljače 2023. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod u 2023. godini dostupan s pripadajućom dokumentacijom putem poveznice

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/hrvatski-otocni-proizvod/javni-poziv-za-dodjelu-oznake-hop-4707/4707

Javni poziv otvoren je do  31. kolovoza 2023. godine  ali će se o pojedinačnim zahtjevima odlučivati će sukcesivno, tijekom cijelog razdoblja trajanja poziva.

Nadalje, napominjemo kako je sukladno izmjenama i dopunama Zakona o otocima  iz 2021. godine stupio na snagu  Pravilnik o provedbi programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine broj 139/2021).

Sukladno navedenom Pravilniku  ugovori o dodjeli prava označavanja, sklopljeni između Ministarstva i korisnika oznake HOP na temelju prethodnog Pravilnika („Narodne novine“ 47/07), vrijede do isteka roka na koji su sklopljeni. U godini u kojoj istječe ugovor o dodjeli prava označavanja korisnici mogu podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o dodjeli oznake HOP za otočni proizvod koji je predmet ugovora, na način i pod uvjetima propisanim odredbama novog Pravilnika („Narodne novine“ broj 139/2021).

S tim u vezi, pozivamo sve prijašnje  nositelje oznake HOP kojima  su istekli ugovori  (nositelji oznake dodijeljene prije 2020. godine)  da se sukladno propisanim uvjetima i  kriterijima prijave na ovaj  Javni poziv. Ujedno pozivamo otočne subjekte da prijave i druge (nove) otočne proizvode iz svog asortimana.

Evidencija otočnih subjekata odnosno otočnih proizvoda (aktivni nositelji oznake) dostupna je na  sljedećoj poveznici https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/hrvatski-otocni-proizvod/133.

Zaključno,  napominjemo kako se, sukladno navedenim propisima, o svakom pojedinom zahtjevu donose pojedinačna rješenja u upravnom postupku te se rješenja o dodjeli oznake HOP izdaju na vrijeme od 5 godina.

 

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA