Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ftnanciranje radova održavanja šumskih cesta u šumama  malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih  funkcija šuma

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ftnanciranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ftnanciranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika  za  2023. iz sredstava naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma.

Predmet ovog Javnog pozivaje financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika (u daljnjem tekstu: cesta) na području Primorske Hrvatske.

 

Cijeli tekst Javnog poziva preuzmite ovdje. (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA