Prijave za upis u prvi razred OŠ Malinska-Dubašnica

Prijave za upis u prvi razred OŠ Malinska-Dubašnica

Dragi roditelji budućih prvašića,

prijave za upis u prvi razred za školsku godinu 2023./2024. održat će se od 23. do 27. siječnja 2023. godine. U nastavku donosimo informacije o upisima i načinu prijave.

 

.

INFORMACIJE O PRIJAVI U OSNOVNOJ ŠKOLI MALINSKA–DUBAŠNICA

Prijave za upis u Osnovnu školu Malinska-Dubašnica provodit će se elektroničkim putem. Obrazac za prijavu sa svim detaljima bit će objavljen na web i facebook stranici škole u ponedjeljak 23. siječnja, a roditelji će ga moći ispuniti do petka 27. siječnja. Obrazac koji će biti potrebno popuniti sadrži ime i prezime te OIB djeteta, datum i mjesto rođenja, adresu prebivališta/boravišta djeteta te OIB roditelja, adrese elektronske pošte i brojeve telefona oba roditelja. Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole provodit će se od 1.travnja 2023. godine, a s detaljnim tijekom tog postupka roditelji će biti upoznati nakon prijave. Za sva pitanja stojimo na raspolaganju na broj mobitela 091 6031 392.

Detaljne informacije o upisu nalaze se na stranicama Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ

ŠKOLSKI OBVEZNICI

Sukladno članku 18. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – isp., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12 i 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 133/20) u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2023./2024. upisuju se djeca koja do 1. travnja 2023. godine imaju navršenih šest godina života, odnosno djeca rođena od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine, kao i djeca kojoj je u prethodnoj školskoj godini odgođen upis ili su privremeno oslobođena od školovanja ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

PRIJEVREMENI UPIS

Iznimno, za dijete rođeno od 1. travnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine, roditelj/skrbnik može najkasnije do 31. ožujka 2023. godine podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika pismenim putem na adresu Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Riva 10, Rijeka ili elektronskom poštom na adrese meri.varga@pgz.hrognjen.simic@pgz.hr ili ingrid.mrdjen@pgz.hr.

Obrazac zahtjeva dostupan je na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije ili ga možete preuzeti ovdje: Obrazac zahtjeva za prijevremeni upis

Uz zahtjev roditelji/staratelji prilažu: presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrdu o promjeni mjesta prebivališta ili boravišta i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta ako je dijete bilo uključeno u predškolski program. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje donosi rješenje o prijevremenom upisu za pojedino dijete na temelju mišljenja stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta PGŽ-a.

UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE I LIJEČNIČKI PREGLED

Prije redovitog upisa u osnovnu školu Stručno povjerenstvo škole će utvrditi psihofizičko stanje djece u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2023. godine, koje će se održati u prostorijama OŠ Malinska–Dubašnica, a liječnički pregled djece obavlja dr. Vanja Tomac u zdravstvenoj ustanovi, u Domu zdravlja Krk.

Roditelji/staratelji će o terminima pregleda biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

ODGODA UPISA

Stručno povjerenstvo škole predložit će Upravom odjelu odgodu upisa u 1. razred osnovne škole osobito ako:

  • procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj,
  • se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj.

PRIVREMENO OSLOBAĐANJE DJETETA OD UPISA

Privremeno oslobađanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće. Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole Upravnom odjelu podnosi roditelj/staratelj djeteta. Zahtjev je u prilogu, dostupan je na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije ili ga možete preuzeti ovdje:  Obrazac zahtjeva za privremeno oslobađanje od upisa

Osim zahtjeva roditelj obvezno prilaže: presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrdu o promjeni mjesta prebivališta ili boravišta, rješenje o ostvarivanju prava po posebnim propisima, medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

PRILOŽENI DOKUMENTI:

Za sve buduće informacije pratite naše školske web stranice
i Facebook stranicu Osnovne škole Malinska – Dubašnica.

Izvor: Osnovna škola Malinska Dubašnica

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA