Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

KLASA: 944-01/18-01/36
URBROJ: 2170-26-03-04/2-22-57


Malinska, 23. prosinca 2022. godine


Sukladno Članku 10., stavak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA
za prodaju nekretnina


  • k.č. 3797/3 k.o. Malinska – Dubašnica

Po završetku javnog natječaja za prodaju cijele k.č. 3797/3 k.o. Malinska – Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1755 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, maslinik, površine 51 m2, objavljenog u Novom listu 04. prosinca 2022. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 19. prosinca 2022. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da je tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Pregledom ponude utvrđeno je da je ponuda kompletna sa svim traženim prilozima. Odlukom Načelnika ponuda je prihvaćena te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnine.


Pročećlnik:
Neven Matuč

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA