Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Temeljem Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 29. studenog 2022. godine, a na temelju članka 7., i 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/17 i 5/19, 16/20, 7/21, 16/21, 3/22, 13/22 i 15/22), Općina Malinska-Dubašnica objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina


I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina za postavljanje privremenih naprava radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti povodom Adventa 2022.

 

II. NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PONUDE


Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU” neposredno u Pisarnici Općine Malinska-Dubašnica.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. studeni 2022. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

III. UVJETI NATJAČAJA

Cjeloviti tekst natječaja, u kojem su navedene lokacije i uvjeti provedbe natječaja, može se preuzeti u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica u uredovnom vremenu općinske uprave, a objavit će se i na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Malinska – Dubašnica http://www.malinska.hr/.

KLASA: 363-01/22-04/14
URBROJ: 2170-26-03-04/5-22-9
Malinska, 29. studenog 2022.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

Prilozi:

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA