Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2023. GODINU

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2023. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 013-02/22-01/1
URBROJ: 2170-26-03-22-16


Malinska, 16. studenog 2022.


Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje


JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2023. GODINU

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Plana. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 16. studenog 2022. do 27. studenog 2022.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu:procelnik@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 27.11.2022. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

PROČELNIK
Neven Matuč


PRILOG:

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Dokumentcija za javnu raspravu (ZIP)

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA