Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini

Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 013-02/22-01/1
URBROJ: 2170-26-03-22-15


Malinska, 15. studenog 2022.


Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

ODLUKE
o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini


 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 20. studenog 2022. do 5. prosinca 2022.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu:procelnik@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 5.12.2022. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

 

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17 i 39/19), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine odnosno grada može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine u određenom vremenskom razdoblju.


PROČELNIK

 

Neven Matuč


PRILOZI

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA