Poziv: Program poticajne stanogradnje

Poziv: Program poticajne stanogradnje

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 370-03/22-01/1
URBROJ: 2170-26-03-22-2


Malinska, 27. rujna 2022.


PREDMET: Program poticajne stanogradnje – poziv, objavljuje se

 

Pozivaju se građani, hrvatski državljani koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, a zainteresirani su za rješavanje stambenog pitanja putem Programa društveno poticajne stanogradnje (POS) da se odazovu ovom pozivu te popune Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticajne stanogradnje – POS, a sve u cilju aktivnosti potrebnih za realizaciju predmetnog programa na području Općine Malinska-Dubašnica.

Program poticane stanogradnje (POS) se bavi izgradnjom stanova radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana.
Više o samom Programu poticane stanogradnje pročitajte na službenim web stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama klikom na www.apn.hr

Anketni upitnik može se preuzeti u Općini Malinska-Dubašnica ili na službenim web stranicama Općine Malinska-Dubašnica.

Ispunjen i potpisan upitnik dostavite na adresu: Općina Malinska-Dubašnica ili skeniran poslati na adresu: info@malinska.hr

Rok za predaju popunjenih anketnih upitnika je 17. studeni 2022. godine.

Ukoliko građani iskažu interes, Općina Malinska-Dubašnica u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN, planira provesti Program POS-a.


PROČELNIK
Neven Matuč

Prilozi:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA