JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 013-02/22-01/1 URBROJ: 2170-26-03-22-11 Malinska, 25. kolovoza 2022. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu

Vidi više

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA