Obavijest o ishodu natječajnog postupaka za prodaju nekretnina

Obavijest o ishodu natječajnog postupaka za prodaju nekretnina

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

 

KLASA: 944-01/21-02/13

URBROJ: 2170-26-03-04/2-22-26


              Malinska, 24. kolovoza 2022. godine


 

Sukladno Članku 10., stavak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

za prodaju nekretnina


 

Po završetku javnog natječaja za prodaju 4/20 dijela z.č. 1683/10 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 1026 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, odnosno dijela parcele površine 147,4 m2, 4/20 dijela z.č. 1683/11 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 1026 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, odnosno dijela parcele površine 113,6 m2 i 4/20 dijela z.č. 1684/1 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 1026 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, odnosno dijela parcele površine 185,6 m2, objavljenog u Novom listu 10. srpnja 2022. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 25. srpnja 2022. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Pregledom ponude utvrđeno je da je ponuda kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Ista je prihvaćena Odlukom Načelnika, te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnina.


         Pročelnik:

                   Neven Matuč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA