Obavijest o ishodu natječajnih postupaka za prodaju i zamjenu nekretnina

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka za prodaju i zamjenu nekretnina

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA


 

Sukladno Članku 10., stavak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

 


OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNIH POSTUPAKA
za prodaju i zamjenu nekretnina


 

 

1. 178/196 k.o. Bogović


Po završetku javnog natječaja za prodaju cijele z.č. 178/196 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 4389 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 33 m2, objavljenog u Novom listu 05. lipnja 2022. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 20. lipnja 2022. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da su tijekom Natječaja zaprimljene dvije /2/ ponude. Pregledom ponuda utvrđeno je da su obje ponude kompletne sa svim traženim prilozima, te prihvatljive prema kriterijima objavljenog natječaja. Odlukom Načelnika prihvaćena je ponuda sa višom ponuđenom cijenom, te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

 

2. 8499 k.o. Malinska – Dubašnica


Po završetku javnog natječaja za zamjenu cijele k.č. 8499 k.o. Malinska – Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1404 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 114 m2, objavljenog u Novom listu 24. travnja 2022. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 09. svibnja 2022. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da je tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Navedenom ponudom ponuditelj je u zamjenu ponudio cijelu k.č. 3823/2 k.o. Malinska – Dubašnica, upisanu u z.k.ul. 1485 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 147 m2, uz uvjet isplate razlike vrijednosti nekretnina. Odlukom Općinskog Vijeća Općine Malinska – Dubašnica KLASA: 944-01/21-03/2, 2170-26-01-22-29 od 11. svibnja 2022. godine, ponuda je prihvaćena te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o zamjeni nekretnina.

 

 

3. 4093/15 k.o. Malinska – DubašnicaPo završetku javnog natječaja za zamjenu cijele k.č. 4093/15 k.o. Malinska – Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1677 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, površine 109 m2, objavljenog u Novom listu 02. rujna 2018. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao dana 17. rujna 2018. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Navedenom ponudom ponuditelj je u zamjenu ponudio cijelu k.č. 4093/11 k.o. Malinska – Dubašnica, upisanu u z.k.ul. 1669 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, površine 95 m2, cijelu k.č. 4093/10 k.o. Malinska – Dubašnica, upisanu u z.k.ul. 1663 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, površine 11 m2 i dio k.č. 4093/19 k.o. Malinska – Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1673 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u površini od 3 m2, te nadalje ponudio na otkup preostali dio k.č. 4093/19 k.o. Malinska – Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1673 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u površini od 44 m2 te cijelu k.č. 4093/5 k.o. Malinska – Dubašnica, upisanu u z.k.ul. 1675 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, površine 11 m2. Odlukom Načelnika prihvaćena je navedena ponuda, te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o zamjeni i kupoprodaji nekretnina.


Pročelnik:
Neven Matuč

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA