Pripremamo se za sezonu kao da će biti rekordna

Pripremamo se za sezonu kao da će biti rekordna

Prvim toplim danima sredinom ožujka naša Općina Ma­linska-Dubašnica kao da živne i izađe iz zimskog sna, bez obzira na brojna gradilišta i neizbježni „mesopusni torak“ koji niti jedna pandemija u Dubašnici ne može spriječiti. No kad temperature u stvarnosti krenu prema nekih ugodnih 20 0C, kao da se sve užurbano pokrene u pripremi i iščekivanju Uskrsa i turističke sezone.

Iako, nažalost, i ove zime imamo žrtve prouzročene obolje­njem od COVIDA-19, i kad se nekako vidio kraj ovoj pošasti koja nas muči već dvije godine, uz brojna ograničenja dogodila nam se i dodatna nestabilnost, rast cijena energenata i opća ne­izvjesnost zbog sumanute agresije jedne moćne zemlje na jednu puno manju i slabiju.

Sve to bolno podsjeća na ono što se našoj domovini Hr­vatskoj događalo prije 30-ak godina. Posljedice svega toga bit će dugotrajne, a otklanjanje rana, onih ljudskih i materijalnih, potrajat će godinama. Uvijek se pitam zašto se ratno Zlo ponav­lja u neprekidnom nizu od nekoliko desetljeća, bez obzira što svi znaju da na kraju uvijek pobjeđuje Dobro; iako je znano da niti jedan rat u konačnici nije bio rješenje za ovozemaljske ljud­ske probleme.

 

Novosagrađeni Interpretacijski centar zauvijek će promijeniti vizuru toga područja

 

Naša se Općina za ovogodišnju sezonu priprema radovi­ma i planovima kao da će biti rekordna 2019. godina, ili ba­rem lanjska koja nas je sve pozitivno iznenadila rezultatima. Područje cjelovitog parka Rupa s dijelom novosagrađene ka­mene šetnice i Interpretacijskog maritimnoga centra DUBoak zauvijek će promijeniti vizuru toga dijela Malinske, znanog nam naziva kao Lastavica. Prostor Interpretacijskog centra (čiji je postav financiran kroz međunarodni Interreg EU pro­jekt Arca Adriatica), namijenjen zaštiti i unaprjeđenju mariti­mne baštine bit će otvoren u „pet do podne“ 27. svibnja. To je dan poslije našega pučkog blagdana Sense koju također misli­mo obilježiti bogatim kulturno-umjetničkim programom koji bi trajao puna tri dana. Naime, te smo dane predvidjeli i obi­lježiti 25 godina bratimljenja s našom partnerskom općinom gradišćanskih Hrvata, Pinkovac-Güttenbach iz Austrije, a u nastavku vikenda i spomenom na 10 godina od partnerstva s našim partnerskim općinama Großhabersdorf (D), Aixe-sur-Vienne (F) te Święciechowa (PL). To će se održati u šatoru koji će se tom prilikom podignuti na lukobranu. Bit će tu i puno dobre glazbe uz feštu koje smo se svi već pomalo zaže­ljeli, uz mnogo dobre hrane vrsnih lokalnih ugostitelja koja nikad ne izostane za vrijeme Sense. Također sada već i službe­no možemo najaviti festival MIK 2022. koji će se nepunih mjesec dana nakon Sense, točnije 23. lipnja, održati u Malin­skoj u organizaciji Grada Krka, Općine Punat i nas kao do­maćina.

Potkraj veljače i ožujka, osim potpunog preuređenja parka Rupa i gradnje nove plaže u Vantačićima i Portu, uređivane su i asfaltirane ulice u Malinskoj, Radićima, Milčetićima i Svetom Antonu. Treba istaknuti i konačni završetak uređenja lokalne ceste od Bogovića, preko Milčetića, Svetoga Antona i Svetoga Ivana do Šepića koja se tijekom 10-ak zadnjih godina u različi­tim dionicama rekonstruirala uz gradnju pločnika, javne rasvje­te i oborinske odvodnje.

Izvedba kružnog toka u Svetom Vidu kod župne crkve sv. Mihovila vjerojatno je zauvijek riješila problem prednosti pro­laza poznatog nam križnog raskrižja. Ovih će se dana na sličan način riješili i specifično raskrižje „Na Kapelu“ u Milčetićima. Do sezone radit ćemo i na smirivanju prometa Ulice Branka Fučića i preoblikovanju Kvarnerske, Ostrogovićeve i Pančićeve ulice u jednosmjerni način prometovanja uz zaštitu pješaka i bi­ciklista. U najavi je i rekonstrukcija lokalne (županijske) ceste od Sv. Vida do Kremenića od strane Županijske uprave za ce­ste. U izvedbi su i mnogobrojni projekti oborinske odvodnje u mnogim mjestima naše Općine.

 

Hvalevrijedan čin Udruge veterana Domovinskog rata

 

Zastave naše domovine, Županije, Općine i Europske uni­je, koje nam od blagdana Svetog Josipa – zaštitnika domovine Hrvatske, vijore na kružnim tokovima u Bogovićima i na ulazu u Malinsku, moramo zahvaliti ideji Udruge veterana Domovin­skog rata – Podružnice Malinska, koji dodijeljena im materijal­na sredstva u 2020. i 2021. godini nisu utrošili za svoje potrebe i obveze, već su predvidjeli da Općina tim njima namijenjenima, a nepotrošenim sredstvima, uveliča ulazak u novo i staro sredi­šte naše Dubašnice, a uskoro i Porta.

Prilika je zahvaliti i Ministarstvu mora, prometa i infra­strukture i ministru Olegu Butkoviću na dodijeljenom nam 4,1 milijunu kuna u ožujku za uređenje druge faze lukobrana Porat kojim ćemo uz općinskih 500 tisuća kuna i još toliko sredstava Županijske lučke uprave Krk u potpunosti urediti luku Porat do kraja 2022. godine. Također očekujemo znatna materijalna sredstva Primorsko-goranske županije i Županijske lučke upra­ve Krk za projektiranje velikog projekta izgradnje luke Malin­ska i konačnog uređenja obaju lukobrana kako bi se u potpunosti osigurala sigurnost luke od opasnih udara (sjevero)zapadnih vjetrova, uz povećanje broja vezova i mogućnosti pri­stanka većih brodova.

Na potezu od Valice do Novine u Vantačićima također se nastavljaju uređivati sunčališta u već prepoznatljivom stilu gdje se gradnjom ne zadire u more, nego pokušava spasiti i prilago­diti prirodne ulaze u more.

Konačno je završen 3,5 milijuna kuna vrijedan proces jav­ne nabave za projekt sveobuhvatne rekonstrukcije javne rasvjete za područje kompletne Općine. Zamijenit će se sva rasvjetna tijela stara i po 20-30 godina i prijeći na energetski učinkovitu javnu rasvjetu nove tehnologije koja će uvelike smanjiti potroš­nju električne energije. Općina Malinska-Dubašnica će također u ovoj proračunskoj godini uložiti 500 tisuća kuna u nove dio­nice javne rasvjete od kojih su najznačajnije one na šetnici uz more, od Valice prema Portu u dužini 300 metara, te na po­dručju Rove i u Svetom Antonu.

 

Popločava se Kala – najstarija ulica u Malinskoj

 

Pored hotela Blue Waves u smjeru Mihovilića također je u planu do početka sezone u aranžmanu KD Dubašnica sagraditi parkiralište. Do Uskrsa trebala bi se završiti Kala – ta najstarija ulica Malinske. Od projekata vrijednih 2,2 milijuna kuna – po­pločavanja budućeg trga od Lastavice do Rive velike barke, te izgradnje „streetworkout parka“ na Rovi, odustali smo od iz­gradnje pred sezonu jer bi zbog procesa javne nabave i početka/završetka radova uvelike ušli u svibanj ili čak lipanj kada svi već polako očekujemo da se od turista „nešto i radi i zaradi“, a ne samo gradi. Stoga takve projekte puštamo za jesen i zimu 2022/23.

Navedeno vrijedi i za jog (boćalište) u Oštrobradićima te početak izgradnje Zelene tržnice na Markatu za koje tek treba pokrenuti javne nabave. Od projekata vitalnih za društveni i prostorni razvoj Općine, bitno je spomenuti da je prva (struč­na) javna rasprava izrađivača i predlagatelja VII. izmjena Prostornog plana Općine Malinska-Dubašnica održana 12. siječnja, a druga će se održati potkraj travnja ili svibnja, o čemu će stanovništvo biti pravodobno obaviješteno u mediji­ma. U pripremi je i jedna savjetodavna javna rasprava za ure­đenje prostora oko zgrade Turističke zajednice i glavne rive, za koji postoji više verzija uređenja koja su predložili arhitekti tvrtke NFO Zagreb. O konačnom i najboljem rješenju trebali bi svojim izborom i glasovanjem odlučiti sudionici prezenta­cije, kako je to i dosad bila praksa kada se nešto planiralo u središtu Malinske.

U nadi da će nam ova sezona biti na tragu starih dobrih vremena kada su za uskršnje praznike dolazili turisti odasvud, te da će pandemija nestati, a rat na istoku Europe prestati, želim svim čitateljima Naših zvoni sretan Uskrs i puno zdravlja.

 

Vaš,

 

Robert Anton Kraljić,

načelnik

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA