Dva projekta sufinancirana sredstvima europskih fondova

Dva projekta sufinancirana sredstvima europskih fondova

Općina Malinska-Dubašnica u proteklom je razdoblju sudjelovala u dva projekta sufinancirana sredstvima eu­ropskih fondova. To su DEEP SEA i Arca Adriatica.

 

Projekt DEEP SEA

U skladu s projektnim aktivnostima Općine Malinska-Dubašnica, u projektu DEEP SEA (Development of Energy Ef­ficiency Plan and Services for the mobility for the Adriatic MARINAs), iz Programa prekogranične suradnje Italija – Hr­vatska, obavljeni su radovi na instalaciji fotonapona na krovu Dječjeg vrtića u Malinskoj, a potom su slijedili radovi na insta­laciji punionica za e-bicikle i e-vozila (kod Dječjeg vrtića), te punionica za e-plovila i e-vozila (u Portu) s integriranim bike-sharing sustavom. Do početka turističke sezone očekuje se pu­štanje u rad svih tih ugrađenih instalacija.

 

 

Projekt Arca Adriatica

Projekt hrvatsko-talijanskog partnerstva Arca Adriatica, vrijedan 3,16 milijuna eura, službeno je završio 31. prosinca 2021. godine. Provodio se tri godine u sklopu programa In­terreg Italija – Hrvatska, radi razvoja zajedničkoga turističkog proizvoda te očuvanja i valorizacije jadranske pomorske baštine. Završna konferencija projekta održana je u Hotelu Ambasador u Opatiji, 9. prosinca, na kojoj su svi projektni partneri zajednički predstavili svoje završne aktivnosti i ostvarene ciljeve u projek­tu.

Općina Malinska-Dubašnica tom je prigodom istaknula sve dobiti i koristi ovoga uspješnog projekta:

  • osnovan je Centar izvrsnosti u Malinskoj
  • uspostavljena je Akademija starih zanata i vještina na kojoj se radionicama educiralo djecu o brodograditeljskim vješti­nama
  • obnovljene su dvije pasare koje će činiti vanjski postav In­terpretacijskog centra maritimne baštine Duboak
  • osnovan je Centar promocije
  • organizirane su tri manifestacije Homo na jidra, smotre i re­gate tradicijskih barki
  • te brojne aktivnosti kojima smo, zahvaljujući ovom projektu, stekli veliko iskustvo, upoznali brojne stručnjake mora, je­drenja, barki. Vjerujemo da ćemo na isti način nastaviti i da­lje razvijati pomorsku baštinu.

 

Ivana DUBROVIĆ

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA