JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu

KLASA: 013-02/22-01/1
URBROJ: 2170-26-03-22-7


Malinska, 8. travnja 2022.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje


 

JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu


 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 8.04.2022. do 18.04.2022.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 18.04.2022. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.


Pročelnik
Neven Matuč


Prilog:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA