JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje


 

JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
Odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica

 


Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 7.04.2022. do 18.04.2022.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 18.04.2022. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

 

 

 

 

 

Na javno savjetovanje upućuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica (SN 10/16, 13/18, 16/21) koja se predlaže zbog proširenja zone naplate javnih parkirališta. Dakle naplata parkirališta proširuje se na „parkiralište Porat“ koje se nalazi u Portu, kč 4290/6 ko Malinska-Dubašnica. Pravni osnov predstavlja čl 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) i članak 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21).


Pročelnik
Neven Matuč


Prilog:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA