Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti –  VODITELJ/ICA ODSJEKA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – VODITELJ/ICA ODSJEKA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/22-01/1
URBROJ: 2170-26-03-22-13


Malinska, 17. veljače 2022.


Temeljem čl. 20. st. 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu službenika – voditelja/ice Odsjeka za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica, utvrđuje

 


LISTU KANDIDATA

prijavljenih za prijam u službu službenika – voditelja/ice Odsjeka za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica


1. M.Z.M., 1989., Malinska
2. J.P., 1988., Krk

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem dva (2).


Povjerenstvo za provedbu natječajaR E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/22-01/1
URBROJ: 2170-26-03-22-14


Malinska, 17. veljače 2022.


Temeljem čl. 20. st. 4. i čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu službenika – voditelja/ice Odsjeka za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica upućuje


P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


1. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu službenika – voditelja/ice Odsjeka za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica, objavljenog u Narodnim novinama (NN 14/22) dana 2.02.2022., utvrdilo je da formalne uvjete iz natječaja ispunjavaju kandidati (s liste kandidata), te da isti mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata

2. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana u službenim prostorijama Općine Malinska-Dubašnica, na adresi Malinska, Lina Bolmarčića 22, dana 24. veljače 2022. s početkom u 16.00 sati.

3. Pozivaju se kandidati da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, koja će se obaviti putem pisanog testiranja te intervjua

4. Na pisano testiranje kandidati su obvezni donijeti osobnu iskaznicu radi utvrđivanja identiteta, a ukoliko se isti ne bude mogao utvrditi kandidat neće moći pristupiti testiranju. Pisano testiranje trajati će 45 minuta. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, ukoliko se navedenog dana ne odazove na ovaj poziv do 16h, bez obzira na razloge, povukao prijave na natječaj. Pravni izvori za pripremanje kandidata i ostale informacije vezane uz prethodnu provjeru znanja i sposobnosti objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr) i na oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica.

5. Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera sukladno odlukama Stožera civilne zaštite RH

6. Intervju se provodi istog dana s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju

7. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica

 


Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA