JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javne površine

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javne površine

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Malinska, 10. siječnja 2022.


Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje


JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javne površine


 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 10.01.2022. do 20.01.2022.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu:procelnik@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 20.01.2022. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.h

 

Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javne površine koja se predlaže prema iskustvu iz primjene odluke iz prakse. Pravna osnovu predstavlja čl 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članak 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 7/21). Za provedbu akta nisu potrebna sredstva


Pročelnik
Neven Matuč


Privitak:

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javne površine

2. Savjetovanje s javnošću_- obrazac


Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA